זהירות, חידוש מסוכן! בדיקת "ליניאריות מיטיבה" במערכת מיסוי מקרקעין

.
.
השבוע פורסם ע"י רשות המיסים שניתן לבדוק במערכת המייצגים החדשה, את מספר העסקאות בהן הלקוח הפוטנציאלי שלכם (עפ"י מספר ת.ז.) כבר ניצל את ההטבה של חישוב ליניארי מוטב, בתקופת המעבר (1/1/2014-31/12/17).
לכאורה, מדובר בשיפור מדהים של מערכת המייצגים המייתר את הצורך בבדיקה של עסקאות ב"ליניאריות מיטיבה" עבור אותו לקוח.

אולם, המערכת מתוכנתת כך שהיא תנפיק לנו נתונים רק בגין שומות מקרקעין ששודרו ע"י המערכת. מכאן שבאזורים רבים בארץ שבהם השומות משודרות לאחר כמעט שנה מהגשתן, יתכן ותקבלו מידע שגוי, שעשוי להביא לטעות חמורה – ולאחריה תביעות מלקוחות.
טעויות נוספות עלולות להתגלות בדיעבד, כגון עסקאות שביצעו קרובים אחרים (ת.ז. שונה) ב"ליניאריות מוטבת", אך שנזקפות לחובת הלקוח שלכם מכח סעיף המעבר וכד'. הסתמכות בלעדית על ה"חידוש" בו מתפארת הרשות עלול להמיט מחד על המייצג טעות טראגית, העולה פעמים רבות כדי רשלנות, ומאידך על לקוחו מיסוי קטלני לא צפוי, שלו היה יודע אודותיו, לא היה מבצע את העסקה.
כלומר, החדשות הרעות הן שאי אפשר להסתמך על תשובות מערכת המייצגים בלבד.

החדשות הטובות הן, שניתן להמנע מ"תאונת מס" מהסוג שתיארנו לעיל באמצעי פשוט שנקרא "שאלון לקוח" שצופה פני רעה, המנוסח ע"י עורך דין מיסוי מקרקעין.

אין תחליף לשימוש בשאלון לקוח מפורט, בכתב  וחתום על ידי הלקוח, בו הלקוח עונה על כל שאלותינו. זאת  בכדי לודא שהוא זכאי להטבה ליניארית. לאחר שהלקוח תוחקר כיאות, נדרש גם להתבונן במידע שישנו במערכת המייצגים, אך כמערכת משלימה בלבד.

hadasזהירות, חידוש מסוכן! בדיקת "ליניאריות מיטיבה" במערכת מיסוי מקרקעין