מיסוי מקרקעין סימולטור מס שבח

בשנה ממוצעת הציבור מבצע כ25,000 עסקאות בממוצע בתחום המקרקעין באמצעות עורכי דין מיסוי מקרקעין. משרדי מיסוי מקרקעין בכל הארץ גובים מכלל מוכרי המקרקעין בישראל  כ2 מיליארד ₪ מס שבח  בשנה  וזאת כאמור אך ורק בגין עסקאות במקרקעין. עו"ד מיסוי מקרקעין  שבקי בתחומו מודע לאפשרויות להפחתת המס הפשוטות ביותר .בדו"ח ביקורת של מבקר המדינה לשנת 2014 התברר שרק מיעוטם של עו"ד מיסוי מקרקעין מנצלים את זכויותיהם החוקיות של לקוחותיהם להפחתת סכומי המס הנדרשים מהם ע"י רשות המיסים. עורך דין מיסוי מקרקעין מודע לכל זכויותיו של הלקוח ויכול לחסך לו כסף רב.
ובכן אגף מיסוי מקרקעין לא נאשם ע"י המבקר במעשי הונאה אלא הוא "רק" לא מיידע אתכם בנוגע לזכויותיכם.
שני  המקרים הנפוצים בו האזרחים לא מנצלים את זכויותיהם הם :

1. אי ניצול הזכות לפריסת את השבח ע"פ 4 שנים(פריסה רעיונית) כך שבחלק מהמקרים דווח באופן שהרווח מעסקת הנדל"ן מחולק על 4 השנים האחרונות כולל זאת שבשנת העסקה היה מביא  להפחתה משמעותית של סכום המס המשולם למדינה . לדוגמה – אם הרווח הוא 100,000 ₪  והמקרקעין היו בידי המוכר כ30 שנים , אזי חלוקת הרווח על 4 שנים אחרונות , קרי, 25000 לשנת 2012 וכן 25000 ל2013 וכו' לבעלי הכנסות נמוכות עשוי להביא להפחתת המס הכולל ממכירת המקרקעין מכוון שעל השנים שהמקרקעין הוחזקו ע"י המוכר טרם 7/11/2001 (חישוב לינארי יחסי)המס נקבע לפי המס השולי . עורכי דין מיסוי מקרקעין בירושלים ואזור המרכז מודעים יותר לנושאים אלו מאשר עמיתיהם בדרום ובצפון .

2. בני זוג שלא יודעו על האפשרות לפצל את מס השבח ביניהם ו/או ליחסו לאחד מהם, כמובן במידה וישנה סיבה חוקית לבקש זאת . בעיקר נכון הדבר למקרים בו בני זוג נשואים בפעם השנייה ושכל אחד מבני הזוג  מביא לתא המשפחתי נכסים שברשותו אך שומר הן את הנכסים והן את הפירות מהם, לעצמו באמצעות הסכם ממון. גם פה "קבורים" מאות מיליוני שקלים שהנישומים לא השכילו לנצל זכויותיהם ולפצל ו/או לייחס את הנכס הנמכר/הנרכש לבן זוג מסויים. עו"ד מיסוי מקרקעין  ירושלים ובאזור המרכז , בהם מקרי "פרק ב" שבו כל צד מביא נכסים רבים עימו , נפוץ , ינצלו את הפסיקה של השנים האחרונות בתחום זה בכדי להפחית ללקוחותיהם מס שבח.

לא זו בלבד שרשות המיסים לא טרחה ליידע את הנישומים על זכויותיהם  היא הוסיפה חטא על פשע בכך שבסימולטור להכנת שומות מס ממכירה  של מקרקעין שהציגה לציבור לא ניתן לבצע כל אפשרות פריסה  של מס השבח.  כמו כן "נעלמו" בסימולטור אפשרויות נוספות  העשויות להיטיב עם הציבור הזכאי להטבות מפאת מצבו ו/או גילו(כגון נישומים מעל גיל 60 , מובטלים  , בעלי הכנסה נמוכה וכד'). גם במקרה שכזה פנייה לעו"ד מיסוי מקרקעין עשויה להפחית מס.

hadasמיסוי מקרקעין סימולטור מס שבח