תוכנית מתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, המוכרת לציבור בירושלים כ תמ"א 38 ירושלים, נחקקה על מנת לעודד חיזוק מבנים שנבנו לפני שנת 1980. תמ"א 38 בירושלים מאפשרת לבעלי הדירות לחזק את הבניין כנגד רעידות אדמה, לשפץ את החזית, הלובי, החצר, חדר המדרגות ובנוסף מעניקה להם תוספת של ממ"ד וחדר נוסף. בירושלים ישנה תוכנית לחיזוק בניינים מיוחדת בשונה קראו עוד >

עורכי דין הסכם תמ"א 38 עריכת הסכם במסגרת תמ"א 38 המסדירה את מערכת היחסים בין היזם לבין הדיירים עשויה לכלול את כל המרכיבים שחייבים להיות בהסכם שכזה ובנוסף מרכיבים שעורך דין בהסכם תמ"א 38 ימליץ להוסיפן. בין המרכיבים החיוניים אצל עורכי דין הסכם תמ"א 38 ניתן לכלול: הגדרת התמורה שיתן היזם לדיירי הבניין באופן מדוייק שלא ניתן לפרשה לשתי פנים- קראו עוד >

לפני שאתם נגשים להרוס את הבית ולהרוויח בגדול מומלץ, קודם לפנות לעו"ד תמ"א 38/2,  שיבחן עבורכם את מסכת ההטבות  הנתנות ע"י ממשלת ישראל לחיזוק ביתכם בדרך של הריסת הבניין ובנייתו מחדש (לא.. זו לא טעות דפוס!).  מה שמכונה בציבור תמ"א 38/2 משופר , כלומר התוכנית הקיימת ששופרה לעין ערוך כפי שיובהר בהמשך. לפני שנתיים לערך, תוקנה התוכנית  בסעיף ההריסה והבנייה קראו עוד >

  סעיף 14א: הועדה המקומית רשאית להתיר הריסת מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו קודם ה 1 – בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה כאמור בסעיפים 9 -ו 8 , והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה כמפורט בסעיף 14 ב' ובתנאים אלה: א. יעוד המבנה החדש יהיה לפי התכניות המפורטות שחלות במקום. א1 -על קראו עוד >

. . דיירי שיכון דן עתרו לבית המשפט המחוזי המחוזי כנגד ועדת תכנון ובנייה של עריית תל אביב שהתירה לממש את זכויות תמ"א 38 על פי מדיניותה החדשה  בשיכון דן. בהחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים נקבע כי יש לועדה לתכנון ובנייה של תל אביב מדיניות כוללת ופרטנית בנוגע למימוש זכויות תמ"א 38, בה הרשות שקלה את כל השיקולים הרלוונטים בטרם קבעה קראו עוד >