שימו לב! מיסוי מקרקעין מונע מיצוי זכויות במאות מיליונים (מבקר המדינה)

.
.
הוי ידוע שבשנה ממוצעת הציבור עושה כ-25000 עסקאות בממוצע בתחום הנדל"ן. מיסוי מקרקעין גובה, בממוצע,  כ-2 מיליארד ₪ מס שבח לשנה בגין עסקאות במקרקעין שמבצעים האזרחים. מתברר שרק מיעוטם של הנישומים מנצלים את זכויותיהם החוקיות להפחתת סכומי המס הנדרשים מהם, וזאת בד"כ  בשומות המוגשות ע"י  עו"ד המתמחה במיסוי מקרקעין. בין המקרים הנפוצים שציין המבקר, בהם הנישומים לא מנצלים את זכויותיהם כראוי :

-אי ניצול הזכות לפריסת השבח על פני 4 שנים (פריסה רעיונית המחלקת את השבח ל-4 שנות מס עוקבות למועד המכירה) כך שבחלק מהמקרים,  הפריסה היתה מביאה להפחתה משמעותית של סכומי המס המשולמים למדינה.

-בהתבסס על פסקי דין והוראות ביצוע שיצאו בעקבותיהם בשנים האחרונות, היה על רשות המיסים  ליידע בני זוג על האפשרות לפצל את השבח ביניהם ו/או ליחסו לאחד מהם במידה ואכן ישנה סיבה חוקית לבקש זאת. באפשרות שניתנת בפסיקה ובהורב"צ של רשות המיסים לסתור את חזקת התא המשפחתי כפי שהוא מוגדר בחוק מסמ"ק, "קבורים" עשרות  מיליוני שקלים. זאת עקב אי ניצול זכויותיהם של הנישומים, במקרים מתאימים לפיצול ו/או לייחוס פטור/הטבה לבן זוג מסויים בגין חלקו היחסי.

לא זו בלבד שרשות המיסים לא טרחה ליידע את הנישומים על זכויותיהם, היא הוסיפה חטא על פשע: בסימולטור מיסוי מקרקעין שהשיקה לשימוש ציבור הנישומים, האמור לאפשר לנישומי ישראל הגשת שומות מס מדויקות ונכונות,  אין כל אפשרות פריסה של מס השבח  וכן אין אפשרויות נוספות כגון אפשרות פיצול/ יחוס השבח בתוך התא המשפחתי. בסימולטור חסרים פרמטרים רבים, שהימצאותם הייתה עשויה להיטיב עם חלק מהציבור הזכאי להטבות מפאת מצבו ו/או גילו, ובכך להפחית את חיובי המס המיותרים שהוא משלם. אוכלוסיות רבות יוצאות נפסדות מהמצב הקיים, ובהם נישומים מעל גיל 60 , מובטלים, בעלי הכנסה נמוכה וכד'.

פנייה ליעוץ, ולו אף לשעת יעוץ בודדת,  לעורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין, עשויה במקרים רבים לשפר לאין ערוך את מיצוי הזכויות במס שבח של נישומים רבים.

hadasשימו לב! מיסוי מקרקעין מונע מיצוי זכויות במאות מיליונים (מבקר המדינה)