עורכי דין חוזה תמ"א 38

עורכי דין חוזה תמ"א 38

חוזה תמ"א 38

עריכת הסכם במסגרת תמ"א 38 המסדירה את מערכת היחסים בין היזם לבין הדיירים עשויה לכלול את כל המרכיבים שחייבים להיות בהסכם שכזה ובנוסף מרכיבים שעורך דין בהסכם תמ"א 38 ימליץ להוסיפן.

בין המרכיבים החיוניים אצל עורכי דין הסכם תמ"א 38 ניתן לכלול:

  • הגדרת התמורה שיתן היזם לדיירי הבניין באופן מדוייק שלא ניתן לפרשה לשתי פנים- התמורה בד"כ תהיה בהוספת ממ"ד ,חדר נוסף, מרפסת ומחסן לכל דירה . כמו כן ישנה תמורה שהיא כללית לכל הדיירים כגון: מעלית , פיתוח החצר והחניות, שיפוץ הלובי וחדר המדרגות ועוד.
  • בטוחות (ערבויות)שנדרשות הנה ערבות ביצוע וערבות בדק. ערבות ביצוע הנה ערבות שנותן היזם ומבטיחה את ביצוע הפרוייקט בחלק שהיזם בונה עבור הדיירים בדירותיהם וכן בחדר המדרגות בחצר וכד'. ערבות בדק נדרשת למועד שלאחר שהיזם מסר לדיירים את ההרחבות לדירותיהם ובא להבטיח את אחריות היזם לתקינות העבודות לאחר מסירתן לדיירים.
  • לוחות זמנים הן להגשת התוכניות לועדה המקומית לתכנון ובניה והן לוחות זמנים לביצוע הפרוייקט, קרי בנייתו. חשיבות לוחות הזמנים רבה ומאפשרת בקרה על ביצועי היזם. נמחיש זאת במשל המפורסם של הצב והארנב. היזם מקבל כשנה וחצי להוצאת היתר. אם לאחר שנה הוא טרם הגיש תוכנית לועדה המקומית אך טוען שהוא עדיין יעמוד בלוחות הזמנים הגם שסביר להניח בכמעט 100% שהוא לא יצליח לעמוד בלוחות הזמנים שיועדו לתכנון בהסכם, עורך הדין יטפל בכך. כלומר בניסוח של הסכם עם לוחות זמנים יש מקום לטעון להפרה של ההסכם. במידה ואין לוח זמנים לא יהיה ניתן לטעון טענה שכזו אלא רק טענות של "הפרות צפויות" , טענות החלשות בהרבה.
  • הדיירים יקבלו מימון מלא למינוי מפקח מטעמם. תפקיד המפקח הוא בשלב ראשון לייעץ לדיירים לגבי הצעת התכנון שיגיש היזם וכן לגבי המפרטים שיציע היזם לבניית ההרחבות בדירותיהם ולבניה בשטחים המשותפים.

בין התוספות שכדאי לשקול להוסיפן על ידי עו"ד הסכם תמ"א 38:

  • הגבלת רישום הערות ושיעבודים על זכויות הבנייה שניתנות ליזם . לדוגמה: אין להסכים לשיעבוד הדירות של הדיירים ע"י היזם.
  • ערבות מיסים- ישנם סיכוני מיסוי בעסקה שבקרות ארועים מסויימים יוטלו על הדיירים. על כן מומלץ לקבל ערבות מהיזם שתכסה את הסיכונים שעלולים לקרות.
  • ערבות משפטית להפרת ההסכם ע"י היזם- מאחר שאיסוף כסף מכלל הדיירים במקרה שיש להגיב להפרה יסודית של היזם, היא בלתי ישימה , לכן בקרות ארוע של הפרה שכזו רצוי שלב"כ הדיירים תהיה ערבות בסכם סביר שיאפשר לפנות לבית המשפט ולהתגונן מול הפרות היזם.
hadasעורכי דין חוזה תמ"א 38