לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? שאלת המשך 8: בנתוני השאלה המקורית ובהינתן שהדירה: 1. נרכשה 1/1/1980 2. עלות רכישתה ב100₪ 3. לא הושכרה 4. בהתעלם ממיסוי אינפלציוני(שעדיין לא תוקן בחוק...) ופחת 5. בהינתן שהדירה נמכרה במיליון ₪ ב1/1/15, וממוסה לפי מסלול מס ליניארי מוטב (לפי סעיף 48א(ב2)) . מהו סכום המס שעל המוכר יהיה לשלם?

ראשית נסכם את הנתונים: ראשית נסכם את הנתונים: -עברו 35 שנים בין רכישה למכירה מתוכן 1 שנה מיום 1/1/14. -מחיר רכישה 100₪ אם נמדד להיום נקבל= 373,615 ₪ -מחיר מכירה 1 מליון על כן 1/35* הרווח*25% מס=תשלום המס ומכאן 626385 ₪ *1/35*25% מס=4474 ₪. התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין