לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? שאלת המשך 6 במידה והדירה שנרכשה ב1/1/10 הייתה ניתנת במתנה לפי סעיף 62 ביום 1/9/13 , האם תהייה נפקות לכך מבחינת תוצאת המס?

נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף 48א(ב2)בכפוף נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף 48א(ב2)בכפוף לתנאי סעיף המעבר . יובהר שהמכירה תספר ע"ח 2 הדירות שניתן למכור עפ"י סעיף 48א(ב2), בתקופת נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף 48א(ב2)בכפוף המעבר, לנותן המתנה ובכפוף למגבלות האמורות בסעיף המעבר. התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין