לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? שאלת המשך 3: אם פלוני היה מקבל את שתי דירותיו במועדים הנקובים בשאלה במתנה, האם התוצאה המיסוית היתה שונה?

תשובה לשאלת המשך 3: תשובתנו לא היתה משתנה . מדובר במתנות שנתנו מלפני יותר מ5 שנים עד לפני יותר מ 35 שנים. תשובה לשאלת המשך 3 תשובתנו לא היתה משתנה . מדובר במתנות שנתנו מלפני יותר מ5 שנים עד לפני יותר מ 35 שנים. סעיף המעבר (סעיף 44(ד)(1)(ב))מגביל במקרה שכזה את תקופת ה"צינון" שהיתה נדרשת לפי הנקבע בסעיף 49ו בנוסחו הקודם, שבו כידוע תקופת ה"צינון" המקסימלית היא 4 שנים . התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובהכללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין