לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? המשך שאלה האם ישנו מצב בו יוכל פלוני למכור דירה אחת בפטור מלא ממס?

יובהר שבמידה ופלוני ימתין ליום 1/1/18 בנוגע למכירת דירתו השנייה (לאחר , שעפ"י נתוני השאלה יובהר שבמידה ופלוני ימתין ליום 1/1/18 בנוגע למכירת דירתו השנייה (לאחר , שעפ"י נתוני השאלה נניח שכבר מכר דירה אחת במהלך שנת 2015 ) , אזי, יוכל למכור את הדירה הנותרת בפטור מלא כדירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) בכפוף לתנאי הסעיף. התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין