לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו?

ראשית נציין שביום 1/1/14 היו לפלוני 2 דירות מגורים. גם אם ימכור דירה אחת שלא בפטור לפי סעיף 49ב(2) לא יהיה זכאי למכור את דירתו השנייה שתוותר יחידה לאחר המכירה בפטור לדירה ראשית נציין שביום 1/1/14 היו לפלוני 2 דירות מגורים. גם אם ימכור דירה אחת שלא בפטור לפי סעיף 49ב(2) לא יהיה זכאי למכור את דירתו השנייה שתוותר יחידה לאחר המכירה בפטור לדירה יחידה עקב סעיף המעבר 44(ד)(ג)(4) הקובע שפלוני שהיו ברשותו שתי דירות מגורים ביום 1/1/14 לא זכאי, לפחות עד לסיומה של תקופת המעבר (31/12/17) ליהנות מפטור לדירה יחידה לפי סעיף 49ב(2). כאמור מאחר ואין פלוני זכאי לפטור של דירה יחידה בכל קונסטלציה עד לפחות סוף תקופת המעבר, מכאן שנותר לפלוני למכור את דירותיו באופן הבא: האחת- באופן מיידי לפי סעיף 48א(ב2) קרי לפי חישוב של "ליניארי מוטב" ובכפוף לסעיף המעבר 44(ד)(1)(א) . השנייה – מאחר שפלוני לא מכר דירה בפטור מעולם(מנתוני השאלה...) על כן המגבלה האמורה בסעיף 44(ד)(1)(א) לא תחול על הדירה השנייה שימכור במס "ליניארי מוטב". על כן יוכל למכור דירה זו גם לפי סעיף 48א(ב2) . התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין