ראשית מכירת הדירות שנעשו טרם כניסת הרפורמה , כפי שמתוארים בנתוני השאלה , עפ"י נתוני השאלה הספציפית הזו, אינם מעלים ואינם מורידים . המשך לקרוא >
הפטורים הפוטנציאליים המרכזיים שעומדים לפתחנו ודורשים בדיקה הנם: המשך לקרוא >
ראשית נבהיר שלפי נתוני השאלה נראה לכאורה שהבנים לא יוכלו ליהנות מהפטור הייחודי של "סעיף הירושה" שבסעיף 49ב(5) (לפי נתוני השאלה אמם הייתה בעלים של 2 דירות שאותם הורישה לשני בניה כאמור בנתוני השאלה ועל כן מקרה זה אינו עומד בתנאי סעיף 49ב(5) לחוק). המשך לקרוא >
שני בניה רכשו ,כ"א בנפרד, דירה בקבוצת רכישה של חברת השמש הזורחת בשנת 2012 , הבנייה של הדירות טרם החלה . המשך לקרוא >
בדרך כלל קבלת המגרש כתוצאה מפרוק האיגוד לא תאפשר קבלת פטור במכירת בית שיבנה על המשך לקרוא >
מבוא: תמצית הרפורמה ומטרותיה: עיקרו של תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, המכונה "הרפורמה במיסוי דירות מגורים", הוא צמצום הסדרי הפטור שניתנו קודם לכן במכירת דירות מגורים עד כדי ביטולם או הגבלתם באופן ניכר, בעיקר במסגרת פרק חמישי1 לחוק. המשך לקרוא >
תושב חוץ זכאי לפטור ממס שבח לדירה יחידה אם דירה זו עומדת בתנאי פרק 5 לחוק . השאלה המשך לקרוא >
אחד הדברים החשובים שיש לשים לב אליהם הוא במקרה של במכירת דירת מגורים אשר המשך לקרוא >
מאחר והדירה אינה דירה מזכה אזי מכירתה תחויב במס לפי חישוב ליניארי רגיל (ולא ליניארי מוטב!) כאמור בסעיף 48א(ב1)(1)- (3), בגין השבח הריאלי שנוצר, וזאת מיום רכישתה עד יום מכירתה כדלקמן: המשך לקרוא >
היות שמדובר בדירת מגורים המשמשת למשרד ולא למגורים לפחות ב4 השנים האחרונות... המשך לקרוא >
adminמיסוי מקרקעין