תשובת המשך 9: ראשית נסכם את הנתונים: -עברו 5שנים בין רכישה למכירה מתוכן 1 שנה מיום 1/1/14. המשך לקרוא >
מכירת דירת המגורים העיקרית תזכה את יצחק בפטור ממס לפי תנאי סעיף 49ב(2) ו 49ג(2) בתנאי שעמד בתנאי סעיף 49ב(2) בכלל, בשילוב 49ב(2) סיפא וסעיף 49ג. לאחר מכירת הדירה העיקרית... המשך לקרוא >
ראשית יש לבחון האם אכן מדובר בדירה מזכה עפ"י החוק ולצורך תשובה זו בלבד נניח שאכן הגענו למסקנה שזו דירה מזכה. שנית נשלול את האפשרות שאין לפלונית דירת מגורים נוספת ומאחר המשך לקרוא >
מאחר שביום 1/1/14 היה ברשותו של פלוני דירה אחת בנויה על מגרש ובנוסף מגרש (שאין עליו דירה בנויה ) המשך לקרוא >
ראשית יש לברר האם פלוני עומד בהוראות סעיף המעבר וזכאי ליהנות ממסלול "מס מוטב" המשך לקרוא >
השאלה הנשאלת בטעות היא : האם ניתן למכור את החלק בדירה, הנ"ל, במסגרת "הפטור המשך לקרוא >
סעיף 49ה, במתכונתו הישנה והחדשה, פוטר ממס שבח, מוכר 2 דירותיו לשם רכישת דירה גדולה למשפחה(פטור חד פעמי למשפחה בכפוף לתנאי הסעיף בכלל ובפרט לתקרת הפטור). המשך לקרוא >
סעיף 49ה, הפוטר ממס את התא המשפחתי המוכר את שתי דירותיו לשם שחלופם לדירה גדולה (פטור חד פעמי לתא המשפחתי ובכפוף לתנאיו של הסעיף)-אינו ישים בכל תקופת המעבר למי שנכנס בשערי יום 1/1/14 עם 2 דירות, כפי שיובהר בהמשך המשך לקרוא >
השאלה הראשונה שיש לברר ,מעבר לנתונים האמורים לעיל, היא באמצעות איזה סעיף קיבל אייל את דירת המתנה מהוריו. ישנם שתי אפשרויות מרכזיות ... המשך לקרוא >
adminמיסוי מקרקעין