פס"ד שניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה (עש"א 5280-07-15 ענת פרחי ואח' נ' מנור ואח' ) עסק בין היתר בשאלה כיצד על המפקח על בתים משותפים, לבדוק את ההתקשרות החוזית בין יזם לבין הדיירים , בבואו לדון בטענות דייר סרבן ? כלומר האם עליו לבחון סעיפים ספציפיים בהסכם כטענת הסרבנים , או שמא עליו לבדוק את הסבירות הכללית של ההסכם כמכלול?

בית המשפט פסק שסמכות המפקח לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008, ("חוק החיזוק") אינה סמכות לניסוח מחדש של ההסכם ו/או תיקונו של ההסכם על סעיפיו ו/או ניתוחו לעומק את תנאיו וסייגיו. תפקיד המפקח אליבא חוק המקרקעין חיזוק מבנים, הנו לבחון את סבירות ההסכם ולאחר שימצא שההסכם סביר יאשר המפקח את ביצוע העבודות  בכפוף להסכם. במילים אחרות המפקח אינו מבצע את תפקידו של עורך הדין של הדיירים אלא בוחן את תפקודו של עורך הדין ביחס לסבירות ההסכם שרקם בשם הדיירים עם היזם.
< חזור
adminתמ"א 38