בשעה טובה חתמנו על עסקת תמא 38 עם יזם ובשעה טובה היזם קיבל היתר בנייה מהרשות המקומית לביצוע הפרוייקט. בבניין ישנו דייר עוור וכן זוג מבוגרים בני 90 עם רקע של מחלות שתהליך בנייה אינו חלק מהרפרטואר הטיפולי שלו. האם היזם חייב לספק דיור חליפי לדיירים

יש לחלק בין פרוייקט מסוג תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) שבו ברור שכל דייר יפונה ויקבל שכ"ד המוכר
ליזם לצרכי מס, לבין פרוייקט תמ"א 38 רגיל שבו מחוזק הבניין הקיים. יש להבין שבפרוייקט תמ"א 38 רגיל בו מחוזק הבניין הקיים, פינוי דייר לדירה חילופית אינו דבר שבשגרה ויש לדרוש זאת במקרים חריגים שמאזן הנזקים מורה בפרוש שהעדר פתרון שכזה יגרום נזק ודאי לדייר עם בעיות רפואיות ו/או נפשיות. במידה ואכן אנו מסכימים שפתרון של פינוי דייר נדרש, יש לאפשר ליזם להשכיר את דירתו של הדייר המפנה בזמן הבנייה כך שהיזם ידרש לשלם אך ורק את הפער שנוצר בין עלות שכירת דירה דומה באזור לדייר המתפנה לבין שכר הדירה שיתקבל מהשכרת הנכס בבניין.

התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או   בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה   כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש  ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת  לטעויות שנפלו במתן התשובה.

< חזור
adminתמ"א 38