האם מכירת הזכויות מכוח תמ``א 38 מבעלי הדירות ליזם חייבות במס?

לשאלה זו הוקדשו בספרי "תמ"א 38 המדריך השלם" יותר מ100 עמודים על כן תנתן תשובה קצרה וכללית
בלבד. אנו חיים בעולם בו ישנם מיסים שונים (אומרים שיש שני דברים בטוחים בחיים, המוות והמיסים) וביניהם מס על מכירת זכויות במקרקעין. בעשותנו עסקה עם יזם אנו בעצם מוכרים לו את הגג והזכויות לבניית הדירות החדשות עליו. מכירה זו , אילולי תיקון חוק מיסוי מקרקעין היתה חייבת במס כמו כל מכירת מגרש לבנייה. מכירה זו עשויה להיות פטורה ממס על מכירת הזכויות מכח תמ"א 38, לבעלי הדירות, וזאת אם ישכיל עוה"ד המייצגם לנסח את ההסכם באופן שיביא לתוצאה זו. יש לשים לב שהפטור בעסקת תמא 38 הנו מסוייג ומוגבל בסייגים והגבלות שונות ועל כן יש לוודא שהעו"ד שבחרתם אכן מבין בתחום וידע ליישם את ידיעותיו בתחום במסגרת הסכם ההתקשרות עם היזם. למהדרין שבכם ..רצוי לשכור שרותי יעוץ נוספים ממוחה בתחום בכדי לא להיות מופתעים ביום מן הימים שתגיע לביתכם מעטפה מרשות המיסם עם דרישת המס המקורית הצמדה ריבית וקנסות במאות אלפי שקלים.

התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או   בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה   כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש  ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת  לטעויות שנפלו במתן התשובה.

< חזור
adminתמ"א 38