חניות, זה באמת כאב ראש לא קטן מבחינה תכנונית. הבניין מורחב לכל צדדיו וגם לפני הרחבתו לא היה לכל דייר חניה . היזם מצידו מתעקש שלכל דירה חדשה שבבעלותו יוצמדו חניות כמקובל בפרוייקטים חדשים(טוב..הוא צריך למכור דירות...) ובעצם האדריכל נדרש ל``רבע את המעגל``.

ובכן… החל מאוגוסט 2013 זה כבר לא נכון ומשמש להפחדת הדיירים. תיקון 97 לחוק תכנון ובנייה קבע שאין
לקשור בין מתן היתר לפרוייקט תמא 38 רק בגלל העדר מקומות חניה עפ"י התקן הנדרש באותה רשות מקומית. כלומר גם בלא העמדת מקומות החניה הנדרשים עפ"י תקני הרשות המקומית היזם יקבל היתר בנייה לפרוייקט תמא 38.

התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או   בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה   כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש  ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת  לטעויות שנפלו במתן התשובה.

< חזור
adminתמ"א 38