התכנסנו כל הדיירים החלטנו שאנו מעוניינים להתחיל פרוייקט תמא 38 בבניין....מתברר שיש בעלי דירות המתנגדים בתוקף להליך תמא 38 מה עושים?

ראשית- יש לוודא שיש לנו את הרוב הדרוש עפ"י החוק לקיום הפרוייקט (במידה וישנם הרחבת דירות הדיירים והוספת יחידות דיור חדשות – 2/3/ מבעלי היחידות שברשותם
שנית- לאחר קבלת ההיתר (או קבלת היתר בתנאים) מהרשות המקומית, יש לגשת למפקח על הבתים המשותפים שמושבו בלשכת רישום מקרקעין. בסמכות המפקח לדחות את טענות המתנגדים ובעשותו כן הוא ימנה נאמן שיחתום על כל הנדרש בשם המתנגדים. פסקי הדין לאחרונה מציבים תמרור אדום למתנגדים הסדרתיים בישראל ואף משיתים עליהם פיצויים והוצאות משפט בסכומים שאינם מבוטלים.

התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או   בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה   כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש  ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת  לטעויות שנפלו במתן התשובה.

< חזור
adminתמ"א 38