בחירת היזם לפרוייקט תמ"א 38 היא מאבני היסוד לפרוייקט מוצלח בתמ"א 38 ואולי אף ההחלטה הקריטית ביותר להצלחת פרוייקט שכזה. המשך לקרוא >
אומנם נושא ביטוח הפרוייקט בהסכם תמ"א 38 מוטל דרך קבע על היזם כפי ששאר הדברים מוטלים עליו. המשך לקרוא >
בעקרון ישנו פטור מהיטל השבחה בגין זכויות בנייה שמותנה בין היתר בכך שהוא יחול רק על הזכויות שנמכרו ליזם המשך לקרוא >
באופן עקרוני כמעט כל פעילות עסקית שאותה אנשים יוזמים לבד עשויה לחסוך לפחות חלק מהסכום המשך לקרוא >
כעקרון יתרת שרותי הבנייה ו/או תמורה כספית בלא קשר למיצוי שרותי הבנייה הנתנים לדייר במסגרת המשך לקרוא >
היחס בין הוראות הרפורמה להוראות הפטור הייחודיות במכירת דירה במסגרת תמ"א 38 , 38/2 ובמסגרת מתחם פינוי-בינוי, המשך לקרוא >
מתברר שגם רשות המיסים לומדת מנסיון. הסכמי תמ"א ראשוניים המאפשרים ליזם בדיקה תוך פרוט המשך לקרוא >
אכן ישנן הטבות מס מפליגות עפ"י תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין, מינואר 2013. תיקון החוק איפשר המשך לקרוא >
הפטור ממס על פי תנאי תיקוני חוק מיסוי מקרקעין הוא לדיירים. כך שמכירת זכויות המוקנות מכח תמ"א 38 המשך לקרוא >
ראה החלטת מיסוי 5285/13 המאפשרת לעיתים ובתנאים מסוימים לבצע עסקת "חליפין" בין דירות הגג המשך לקרוא >
adminתמ"א 38