החל משנת 2008 תוקן חוק מיסוי מקרקעין כך שניתן פטור ממס שבח, עפ"י תנאי ומגבלות החוק, זאת המשך לקרוא >
אכן המפתח החשוב לביצועו של הפרויקט הנו היזם. בחירת יזם הנה עניין לא קל ליישום אף למומחים המשך לקרוא >
עפ"י חוק המקרקעין המיוחד לנושא תמ"א 38 המכונה, חוק המקרקעין(חיזוק בתים משותפים מפני המשך לקרוא >
adminתמ"א 38