שימו לב! מיסוי מקרקעין מונע מיצוי זכויות במאות מיליונים (מבקר המדינה)

. . הוי ידוע שבשנה ממוצעת הציבור עושה כ-25000 עסקאות בממוצע בתחום הנדל"ן. מיסוי מקרקעין גובה, בממוצע,  כ-2 מיליארד ₪ מס שבח לשנה בגין עסקאות במקרקעין שמבצעים האזרחים. מתברר שרק מיעוטם של הנישומים מנצלים את זכויותיהם החוקיות להפחתת סכומי המס הנדרשים מהם, וזאת בד"כ  בשומות המוגשות ע"י  עו"ד המתמחה במיסוי מקרקעין. בין המקרים הנפוצים שציין המבקר, בהם הנישומים לא מנצלים קראו עוד >

hadasשימו לב! מיסוי מקרקעין מונע מיצוי זכויות במאות מיליונים (מבקר המדינה)

תמ"א 38 – מטרות, תחולה, ומעמד ביחס לתוכניות אחרות

במאמר זה נדון במטרות תמא 38 כפי שהוגדרו על ידי המחוקק, בתחולת התוכנית, וגם במעמד תמ"א 38 ביחס לתוכניות אחרות. מטרות תמ"א 38 ותחולת התוכנית תמ"א 38 – ובשמה המלא, "תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" – היא תוכנית שנעשתה ביוזמתה ובאישורה של ממשלת ישראל. מטרת תמ"א 38,  כפי שהתוותה הממשלה, הנה משולשת: א. קביעת הנחיות ברורות קראו עוד >

hadasתמ"א 38 – מטרות, תחולה, ומעמד ביחס לתוכניות אחרות

תמ"א 38 ירושלים

מאמר זה נכתב עבורכם, הדיירים המתעניינים בתמ"א 38 בירושלים. התוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, המוכרת לציבור כתמ"א 38, נחקקה על מנת לעודד חיזוק מבנים שנבנו לפי היתר בניה שניתן לפני 1/1/1980. תמ"א 38 מאפשרת לבעלי הנכסים לממן את החיזוק ומעניקה להם תוספת זכויות בניה באופן נכבד בכל רחבי הארץ. תמ"א 38 מעניקה לוועדות המקומיות (ובתוכן עיריית קראו עוד >

hadasתמ"א 38 ירושלים