תמ"א 38 ירושלים

מאמר זה נכתב עבורכם, הדיירים המתעניינים בתמ"א 38 בירושלים. התוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, המוכרת לציבור כתמ"א 38, נחקקה על מנת לעודד חיזוק מבנים שנבנו לפי היתר בניה שניתן לפני 1/1/1980. תמ"א 38 מאפשרת לבעלי הנכסים לממן את החיזוק ומעניקה להם תוספת זכויות בניה באופן נכבד בכל רחבי הארץ. תמ"א 38 מעניקה לוועדות המקומיות (ובתוכן עיריית קראו עוד >

hadasתמ"א 38 ירושלים